top of page
Home: Welcome

 БАЛАНС след разговор с Вас и внимателна преценка, ще Ви предостави услуги, които напълно отговарят на нуждите на организацията Ви и ще Ви позволи да използвате счетоводната информация за правилното управление на Вашия бизнес.

Home: About Us

Как го постигнахме

Balans 99 accounting bookkeeping

Професионалисти с много опит и знания

БАЛАНС е група от фирми, създадени преди повече от 30 години, която предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, а именно - счетоводство, финансово и данъчно консултиране, анализ на проекти, труд и работна заплата на служителите и управленския екип.

БАЛАНС  ще ви консултира и по действащите международни спогодби и европейски директиви. Също така ще Ви консултира относно и действащото законодателство, свързано с отчитане, деклариране и осчетоводяване на доходите и данъците на физически лица, свободни професии и Еднолични търговци.

Home: History
Analysing Data
HOME-PAGE 3.png
Balans_Glass.png

Как го правим

Home: Contact
Image by Julian Hochgesang

За връзка с нас:

 За контакти

Нашата цел е

вашето доверие.

Balans_Glass.png
bottom of page